Voorschotense Herensociëteit

 

Geachte bezoeker,

Hartelijk welkom op de website van de Voorschotense Herensociëteit (VHS).

Namens bestuur en leden van de VHS nodig ik u uit kennis te nemen van de voor u beschikbare informatie. 

De voorzitter

 

Sociëteit

De Voorschotense Herensociëteit (VHS) kent haar oorsprong in het jaar 1954. Destijds vonden enkele heren uit Voorschoten elkaar in de gemeenschappelijke wens een sociëteit op te richten waar heren uit Voorschoten en de nabije omgeving elkaar regelmatig zouden kunnen ontmoeten.

In de loop der jaren is het aantal leden gestaag gegroeid, zoals ook Voorschoten groeide tot de plaats die het nu is en zoals u, lezer, het kent: niet te groot, niet te klein, overzichtelijk, goed om er te wonen, te werken, te leven. Zo is dat ook met de VHS, een vereniging van thans circa 190 leden. Een aantal dat het mogelijk maakt ieder bij zijn naam te kennen, te ontmoeten en het gesprek mee aan te gaan.

Dat laatste is min of meer de essentie van de VHS: met elkaar in gesprek gaan, en uiteraard blijven, in het pand aan de Voorstraat 7, en daarbuiten. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de veelheid van activiteiten die de leden jaarlijks organiseren.

Daartoe behoren onder meer de wekelijkse dinsdagmiddagborrel, donderdagochtend- en vrijdagavondbijeenkomsten en de maandelijkse gezamenlijke maaltijd. Maar ook evenementen als de de jaarlijkse fietstocht en vaardag, tal van wijnproefavonden, regelmatige bridgedrives en klaverjasavonden, maandelijkse bijeenkomsten door disconotabel voor muziekliefhebbers, lezingen door veelal externe sprekers over diverse onderwerpen en als het lukt een haringpartij, een visdag en een viertal onderlinge golfwedstrijden. Hoogtepunten in het verenigingsbestaan zijn de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, de Koningsdag-, Paardenmarkt- en Prinsjesdagborrel. 

Het zij gezegd: de VHS is een vereniging van en voor heren. Dat neemt niet weg dat op tal van voormelde gelegenheden partners van harte welkom zijn. Speciaal te vermelden is in dat verband de Mosselavond, voor de partners, verzorgd door de heren.

De onderlinge betrokkenheid tussen de leden is groot, maar niet alleen tussen hen onderling. Velen van hen zijn daarnaast actief in het Voorschotense maatschappelijke leven, van het 
Alzheimercafé tot de Cirkelbus en de Zonnebloem.


Tenslotte. De VHS staat in Voorschoten, is deel van Voorschoten, en dat sinds 1954, zoals eerder opgemerkt. De VHS is een vereniging, met leden en met een bestuur dat aan de leden verantwoording aflegt tijdens een tweetal algemene ledenvergaderingen per jaar.Bestuur

Functie Naam Email
Voorzitter Michiel Holland  
Secretaris Jan Stenger
Penningmeester René Rombach
Commissaris leden Jan Krouwel  
Commissaris materieel en gebouw Lambert Baaten  
 

 


Ogenblik a.u.b. ...